Privacybeleid

Inleiding

WSJ Accountants en Adviseurs V.O.F. ( hierna Wemer & Joesoef ) neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

In deze Privacyverklaring geven wij aan welke gegevens wij verwerken en met welk doel. Tevens kunt u in deze Privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens en verwerkingsverantwoordelijke

Wemer & Joesoef is gevestigd aan de Hoofdweg 1376, 2153 LV Nieuw Vennep en is te bereiken onder nummer +31 0252 234402 en via info@wemerjoesoef.nl.

B.A. Sheik Joesoef is de Functionaris Gegevensbescherming van Wemer & Joesoef. Hij is te bereiken via bas@wemerjoesoef.nl.

Wemer & Joesoef wordt op grond van de AVG aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wemer & Joesoef verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aangaan van overeenkomsten en uitvoeren van opdrachten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het versturen van een nieuwsbrief;
 • U te informeren over onze diensten en producten.
 • Het verzamelen van gegevens met betrekking tot onze dienstverlening.

De rechtsgrond voor het verzamelen van de gegevens vloeien voort vanuit onze beroepsregels of wettelijke verplichting alsmede uit gerechtvaardigd belang. (commercieel belang).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wemer & Joesoef verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E- mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • ID gegevens/bewijs
 • Nationaliteit
 • Kenteken
 • Bankrekeningnummer
 • Betaalgegevens/Financiële gegevens

Ontvangers persoonsgegevens/verstrekking aan derden

Wemer & Joesoef verstrekt vermelde persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechten betrokkenen

 • U heeft het recht om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht bezwaar te maken tegen, of om beperking te verzoeken van de verwerking van uw gegevens;
 • U heeft toestemming om uw gegevens in te trekken;
 • U heeft het recht om uw gegevens over te dragen;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de gegevens of intrekking van de toestemming of bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens sturen naar uw contactpersoon of mailen naar info@wemerjoesoef.nl.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoongegevens/tip-ons.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wemer & Joesoef gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wemer & Joesoef neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wemer & Joesoef) tussen zit.

Beveiliging

Zoals in de inleiding vermeld nemen wij de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met uw contactpersoon of via info@wemerjoesoef.nl.

Bewaartermijn

Wemer & Joesoef bewaart de gegevens zolang als noodzakelijk om de doelen te realiseren. De bewaartermijnen variëren vanwege wettelijke vereisten, zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor administratieve gegevens.